مجمع خیرین سلامت تهران

پیامبر اکرم (ص) : خير دنيا و آخرت با دانش است و شر دنيا و آخرت با نادانى

 
 

جناب آقای قاسم نوده فراهانی
عضو هیئت امنای
chairman@thca.ir

حاج محمد آزاد
عضو هیئت امنای

حاج محمد مولایی
عضو هیئت امنای

حاج اسدا.. احمدی شهریور
عضو هیئت امنای

حاج محمد باقر معتمد
عضو هیئت امنای

حاج حسام عقبایی
عضو هیئت امنای

حاج سید حسین دکمه چی
عضو هیئت امنای

آقای حاج حسن ساده
عضو هیئت امنای

آقای حاج رحیم مقیمی اصل
عضو هیئت امنای

آقای حاج علینقی تنعمی
عضو هیئت امنای

آقای قاسم نوده فراهانی:

1-ریاست هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران

2-عضو هیئت امنای بیمارستان شهدا تجریش

3-رئیس اتحادیه لوازم پزشکی تهران

دسترسی سریع

اخبار
پرسش و پاسخ
نظرسنجی
نیازمندی ها
خبرنامه دیجیتال
گزارشات
دانلودها
لینک های مفید