مجمع خیرین سلامت تهران

امام علی (ع) : فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر میگردد
به ما بپیوندید درخواست عضویت
 • هوای شما را داریم
  هوای شما را داریم
 • بخشیدن امید به زندگی دیگران
  بخشیدن امید به زندگی دیگران
 • ملاقات هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت تهران با وزیر بهداشت
  ملاقات هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت تهران با وزیر بهداشت
 • ملاقات هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت تهران با وزیر بهداشت
  ملاقات هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت تهران با وزیر بهداشت
تامین داروهای خاص

تامین داروهای خاص

احداث ، تکمیل ، ترمیم ، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ همیاری در اداره ، مددکاری و توسعه برنامه های مراکز آموز...

ادامه
تامین تجهیزات پزشکی

تامین تجهیزات پزشکی

احداث ، تکمیل ، ترمیم ، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ همیاری در اداره ، مددکاری و توسعه برنامه های مراکز آموز...

ادامه
ساخت مراکز درمانی

ساخت مراکز درمانی

احداث ، تکمیل ، ترمیم ، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ همیاری در اداره ، مددکاری و توسعه برنامه های مراکز آموز...

ادامه
تجهیز بیمارستان ها

تجهیز بیمارستان ها

احداث ، تکمیل ، ترمیم ، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ همیاری در اداره ، مددکاری و توسعه برنامه های مراکز آموز...

ادامه
هدف مایاری رسانی به درماندگان است

كمك به نيازمندان در رابطه با تأمين هزينه اعمال جراحي،ويزيت پزشك و تأمين دارو .
كمك به بيماران صعب العلاج: سرطاني، نيازمند پيوند و غيره جهت تأمين تجهيزات و امكانات درماني .
كمك به بيماريهاي خاص و نادر : تالاسمي، هموفيلي، ام اس، گوشه،‌دوشن و ..... .
همياري در احداث، تكميل، ترميم و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني استان بويژه در مناطق محروم .
ارتباط و تعامل با خيريه‌ها و سازمانهاي بين‌المللي در زمينه سلامت .
تقويت و توسعه برنامه هاي مددكاري بمنظور حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه .